14 Ekim 2019 günü gece yarısında Ankara saati ile 00:07 de Koç burcunun 20 derecesinde bir dolunay geçekleşecek. Dolunaylar astrolojik olarak bakıldığında her ay, Güneş ve Ay’ın karşılıklı burçların aynı derecelerine geldiği anda yaşanan olaylardır ve karşıtlık enerjisini çalıştırırlar. Bu nedenle de gerginlik anlatırlar. Öncelikle astrolojik olarak dolunaydan biraz bahsedelim:

Bu dolunay Koç Terazi aksında 20 derece de Pluto ile tam kare açı ilişkisi içinde gerçekleşen bir dolunay.  Dolunay haritasının yükselen burcu Yengeç ve Ay harita yöneticisi konumunda. Ay’ın bulunduğu Koç burcunun yöneticisi Mars zararlı konumda olduğu Terazi burcunda Güneş ile birlikte ve Terazi burcunun yöneticisi Venüs ise yine Mars yönetiminde olan Akrep burcunda Merkür ile birlikte. Yani burada Mars ve Venüs birbirlerini karşılıklı ağırladıkları için her ikisi de kendi güçlerini gösterebilir nitelikteler.

Bu Dolunay son derece Plutonik çünkü Pluto ile tam tamına bir T Kare açı kalıbı oluşturuyor. Ve yine içinde bulunduğumuz yıllara damgasını vuran Oğlak burcunda stelyum oluşturan, Satürn Pluto ve Güney Ay düğümü kavuşumu ile T kare oluşturuyor. Bu durumun anlamı; gerek kişisel hayatlarımızda gerekse vatan, millet, memleket konularında son derece Plutonik, geri dönülmez değişim ve dönüşümlerin yaşanacağı yani tüm zorlukların, mücadelelerin, savaşların  su yüzüne çıkacağı günlere geldiğimizi görüyoruz. Gerek bireysel gerekse toplumsal düzlemde karşı tarafları düşünmekten ziyade kendi kişisel ihtiyaç ve çıkarlarımız doğrultusunda davranılması gereken zamanlar içinde olduğumuzu, kendimize dönmemiz gerektiği vurgusu ağırlık kazanıyor. Artık olması gereken savaşın tam da patlak verdiğini, her anlamda (maddi manevi, kişisel ya da milletçe) sıcak savaş günlerine girmiş bulunduğumuzu, oluşagelen her ne varsa ilahi plandan destek ile olması gerekenin tezahür ettiğini görüyoruz. Bu durumu çok olumsuz çok karamsar görmekten ziyade, zafere giden yolun içinde acı, gözyaşı barındırdığını bilmekte fayda var. Güzel günlere, güneşli günlere fırtınalardan geçerek gideceğimiz gerçeğini kabul etmek durumundayız.

Yine Dolunay sırasında Mars ve Şiron arasında ki karşıtlık enerjisi nedeni sağlık problemleri, kaza ve ya ameliyatlar gibi konuların gündeme gelebileceği ya da sözel ve maddi konularda yaralar alabileceğimizi söyleyebiliriz. Gerek mesleki, kariyer alanında gerekse ailevi konularda ya da ilişkiler konusunda radikal kararların alınabileceği, artık bıçağın kemiğe dayanarak ani radikal değişikliklerin yapılacağı habercisi bu dolunay. Venüs’ün Uranüs ile tam karşıt açı içinde olması ilişkilerde ani bitirme kararları ya da ani gelişen ilişkileri gündeme taşıyacaktır. Yine Venüs Uranüs karşıtlığı maddi konularda ani beklenmedik sıkıntılar ya da beklemediğimiz bir yerden beklenmeyen bir anda para gelmesini sağlayabilir. Ancak bunlar ani olduğu gibi, ani geldiği gibi kopuşları ve bitişleri de gösterebilir.

Kariyer konusunda köklü değişikliklerin olabileceği bu nedenlerle maddi konularda sıkıntılı süreçlere,  girilebileceği görülüyor. Şu anda sıkıntılar, sıkışıklıklar ile birlikte bitişleri gösteren bu süreçler aslında ilahi plan içinde, gidilmesi gereken yön için hazırlıklar olarak düşünülmelidir.

Hayat kimi zaman üstümüze  üstümüze gelir ve o noktada bizden net olmamızı, net karar vermemizi ister. Bazı durumlarda en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Ancak yaşadığımız sürece olan her şeyin bir sonraki adımda olması gerekenleri hazırlamak adına gerçekleştiğini bilmek, olan her şeyin hayrımıza olduğuna inanmamız gereklidir. O halde bu dolunayda da olanın kendimiz ve bütünün hayrına olmasını dileyelim.

Sevgi ve saygılarımla…